ИO 2 Трансдисциплинарни активности за развој на јазична писменост и
ИO 3 База на податоци со трансдисциплинарни упатства за активности за развој на писменост

Во тек на проектот, дизајниравме активности за учење на јазик со придружни материјали како цртежи, фотографии и звуци. Тие можат да се најдат во базата на податоци која Ви е достапна за да ги истражите.

ИO 2 Трансдисциплинарни активности за развој на јазична писменост и ИO 3 База на податоци со трансдисциплинарни упатства за активности за развој на писменост
Skip to content