Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови

Цел на проектот е поефикасно да се влијае врз развојот на јазичните вештини и писменоста на децата кои поради своите јазични и културолошки посебности се наоѓаат во неповолни услови во однос на своите врсници, со цел да се подобрат нивните вкупни образовни достигнувања.

Учителскиот факултет е носител на проектот кој ќе се реализира до 2020 година, а партнери се Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Универзитетот во Марибор, Словенија и Основното училиште „Иван Гудулиќ“ од Загреб.

 

Erasmus+

Состаноци на проектниот тим:

The project partners:

     

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cofunded by Erasmus+                                     2018-1-HR01-KA201-047499

DEAL logo design by Kristina Horvat Blažinović

Skip to content