Projektni rezultati 2 i 3

U okviru rada na projektu napravljene su aktivnosti za usvajanje jezika s pripadajućim materijalima koji su potrebni za provedbu (crteži, fotografije, zvukovi i sl.). Sve to možete pronaći u bazi podataka koja je dostupna za pretraživanje.

Objavljeni su projektni rezultati 2 i 3
Skip to content