Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah

Cilj projekta je učinkoviteje delovati pri razvoju jezikovnih kompetenc in pismenosti otrok, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki, in s tem izboljšati njihove izobraževalne dosežke v celoti.

Nosilec projekta je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, projektni partnerji pa so Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje, Makedonija, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija, in Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba. Projekt traja dve leti: od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2020.

Erasmus+

Srečanja projektnih skupin:

The project partners:

     

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cofunded by Erasmus+                                         2018-1-HR01-KA201-047499

DEAL logo design by Kristina Horvat Blažinović

Skip to content