IO 1 Zbirka primerov dobre prakse

Zbirka je nastala kot rezultat IO 1 Report of the activities of good practice. 
 
 

IO 2 Transdisciplinarne dejavnosti za razvoj pismenosti in
IO 3 Baza podatkov o dejavnosih

Delo za projekt smo zasnovali z aktivnostmi za usvajanje jezika, ki vsebujejo tudi gradiva, potrebna njihovo za izvedbo (npr. risbe, fotografije). Vse potrebno je dostopno v gradivu za bazo. Način iskanja vsebine baze podatkov si lahko ogledate v priloženem videoposnetku. Najpreprostejši način iskanja je uporaba funkcij iskanja (CTRL + F), bolj zapleteno pa je filtriranje podatkov.