Атмосфера од завршните семинари за проекти во септември: Загреб, Марибор (преку Интернет), Скопје.

Zagreb

Image 1 of 15

Завршни семинари за проекти