Трет транснационален состанок, Скопје, 2-3.10.2019 г.

Работа на активностите за развој на писменоста и јазичните вештини – иновативност и трансдисциплинарност во сите форми на учење Третиот состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни

Втор транснационален состанок на проектниот тим: Работата продолжува, Скопје, 13 – 14.3.2019 г.

Вториот состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499) се одржа на 13 и 14.3.2019 г. на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје,

Први резултати на проектот

Кои се учениците во неповолна ситуација во однос на јазикот на кој стекнуваат образование? Како ги надминуваат јазичните предизвици и кој им помага во тоа? Одговорите на овие и слични прашања ќе ги најдете во Збирката на добри практитки: https://project-deal.eu/rezultati/

1. Леток на проектот Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“

Првиот леток на проектот Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ е достапен, Уживајте во читањето! Првиот леток – страница 1 Првиот леток – страница 2

Со воведен состанок во Загреб започна проектот ДЕАЛ

На Учителскиот факултет во Загреб на 16 и 17 октомври 2018 г. се одржа воведен состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К 2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499).