ИО-1 ЗБИРКА НА ПРИМЕРИ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Оваа збирка настана како резултат на ИО 1 Report of the activities of good practice.
 
 

ИO 2 Трансдисциплинарни активности за развој на јазична писменост и
ИO 3 База на податоци со трансдисциплинарни упатства за активности за развој на писменост

Во тек на проектот, дизајниравме активности за учење на јазик со придружни материјали како цртежи, фотографии и звуци. Тие можат да се најдат во базата на податоци која Ви е достапна за да ги истражите.
Можете да ги гледате видео-инструкциите за тоа како да ја пребарувате содржината на базата. Наједноставниот начин за пребарување е со користење на функциите за пронаоѓање (CTRL + F), а посложениот е филтрирањето на податоците.

 

O 4 Прирачник за реализаторите на активностите

Овој Прирачник е создаден како резултат ИО 4 Прирачник за реализаторите на активностите

 

Creative Commons License
All the project results are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License