Трет транснационален состанок, Скопје, 2-3.10.2019 г.

Работа на активностите за развој на писменоста и јазичните вештини – иновативност и трансдисциплинарност во сите форми на учење Третиот состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“(Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499) се одржа на 2 и 3.10.2019 г. на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ...
Pročitaj Više
/ Bести

Втор транснационален состанок на проектниот тим: Работата продолжува, Скопје, 13 – 14.3.2019 г.

Вториот состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499) се одржа на 13 и 14.3.2019 г. на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ...
Pročitaj Više
/ Bести

Први резултати на проектот

Кои се учениците во неповолна ситуација во однос на јазикот на кој стекнуваат образование? Како ги надминуваат јазичните предизвици и кој им помага во тоа? Одговорите на овие и слични прашања ќе ги најдете во Збирката на добри практитки: https://project-deal.eu/rezultati/ ...
Pročitaj Više
/ Bести

1. Леток на проектот Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“

Првиот леток на проектот Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ е достапен, Уживајте во читањето! projekt-DEAL_1.Letak_hrv ...
Pročitaj Više
/ Bести

Со воведен состанок во Загреб започна проектот ДЕАЛ

На Учителскиот факултет во Загреб на 16 и 17 октомври 2018 г. се одржа воведен состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К 2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499). Учителскиот факултет е носител на проектот кој ќе се реализира до 2020 година, а партнери се Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Универзитетот во Марибор, Словенија и Основното училиште „Иван Гудулиќ“ од Загреб. Цел на проектот е поефикасно да се влијае врз развојот на јазичните вештини и писменоста на децата кои поради своите јазични и културолошки посебности се ...
Pročitaj Više
/ Bести