Со воведен состанок во Загреб започна проектот ДЕАЛ

На Учителскиот факултет во Загреб на 16 и 17 октомври 2018 г. се одржа воведен состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К 2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499). Учителскиот факултет е носител на проектот кој ќе се реализира до 2020 година, а партнери се Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, Универзитетот во Марибор, Словенија и Основното училиште „Иван Гудулиќ“ од Загреб. Цел на проектот е поефикасно да се влијае врз развојот на јазичните вештини и писменоста на децата кои поради своите јазични и културолошки посебности се ...
Pročitaj Više
/ Bести