Dostupan je projektni rezultat 4 Priručnik za provoditelje aktivnosti

Koja su teorijska polazišta projekta DEAL? Koje su sve aktivnosti? Kakva je njihova struktura? Koji su popratni materijali? Kako mogu provoditi aktivnosti? Gdje ću ih pronaći? Kako pretraživati Bazu? Odgovore na sva ova pitanja možete pronaći u našem Priručniku za provoditelje aktivnosti. Ovo je naš posljednji projektni rezultat. Nadamo se da će vam svi naši rezultati biti korisni. Iznimno smo ponosni na cijeli tim koji je tome pridonio! Želimo vam uspješan rad! ...
Pročitaj Više
/ Novosti

Završni seminar projekta

Završni seminar Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju održat će se na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu 18. rujna 2020. Na raspolaganju vam je program seminara, a za njega se je potrebno prijaviti na posebnom obrascu. Broj mjesta je ograničen! ...
Pročitaj Više
/ Novosti

Objavljeni su projektni rezultati 2 i 3

Projektni rezultati 2 i 3 U okviru rada na projektu napravljene su aktivnosti za usvajanje jezika s pripadajućim materijalima koji su potrebni za provedbu (crteži, fotografije, zvukovi i sl.). Sve to možete pronaći u bazi podataka koja je dostupna za pretraživanje ...
Pročitaj Više
/ Novosti

3. letak projekta DEAL

Treći letak projekta DEAL sada je dostupan za ispis. Uživajte u čitanju! ...
Pročitaj Više
/ Novosti

2. letak projekta DEAL

Drugi letak projekta DEAL sada je dostupan za ispis. Uživajte u čitanju! 2. letak ...
Pročitaj Više
/ Novosti

Treći transnacionalni projektni sastanak, Skoplje, 2. – 3. 10. 2019.

Rad na aktivnostima za razvoj pismenosti i jezičnih vještina – inovativnost i transdisciplinarnost u svim oblicima učenja Treći sastanak međunarodnog projekta Erasmus + K2 “Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju” (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499) održan je 2. i 3. studenoga 2019. na Pedagoškom fakultetu sv. Kliment Ohridski Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skoplju ...
Pročitaj Više
/ Novosti

Drugi transnacionalni sastanak projektnog tima: Rad se nastavlja, Skoplje, 13. – 14. 3. 2019.

Drugi sastanak međunarodnog projekta Erasmus + K2 “Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju” (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499) održan je 13. i 14. ožujka 2019. na Pedagoškom fakultetu sv. Kliment Ohridski Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju ...
Pročitaj Više
/ Novosti

Prvi rezultati projekta

Tko su učenici u nepovoljnome položaju s obzirom na jezik obrazovanja? Kako se uključuju u obrazovni sustav? Kako prevladavaju jezične izazove i tko im u tome uspješno pomaže? Odgovore na ta i slična pitanja možete pronaći u Zbirci primjera dobre prakse: https://project-deal.eu/rezultati/ ...
Pročitaj Više
/ Novosti

1. letak projekta DEAL

Prvi letak projekta DEAL sada je dostupan za ispis. Uživajte u čitanju! projekt-DEAL_1.Letak_hrv ...
Pročitaj Više
/ Novosti

Uvodnim sastankom u Zagrebu započeo projekt DEAL

Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 16. i 17. listopada 2018. održan je uvodni sastanak međunarodnoga projekta Erasmus + K2 “Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju” (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499). Učiteljski fakultet nositelj je projekta koji će se provoditi do 2020. godine, a partneri su Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje, Makedonija, Sveučilište u Mariboru, Slovenija te Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba. Cilj je projekta učinkovitije djelovati na razvoj jezičnih vještina i pismenosti djece koja su zbog svojih jezičnih i kulturoloških posebnosti u nepovoljnijem položaju u odnosu na vršnjake te time poboljšati njihova ukupna ...
Pročitaj Više
/ Novosti