Koja su teorijska polazišta projekta DEAL?
Koje su sve aktivnosti?
Kakva je njihova struktura?
Koji su popratni materijali?
Kako mogu provoditi aktivnosti?
Gdje ću ih pronaći?
Kako pretraživati Bazu?

Odgovore na sva ova pitanja možete pronaći u našem Priručniku za provoditelje aktivnosti. Ovo je naš posljednji projektni rezultat. Nadamo se da će vam svi naši rezultati biti korisni.
Iznimno smo ponosni na cijeli tim koji je tome pridonio! 

Želimo vam uspješan rad!

Dostupan je projektni rezultat 4 Priručnik za provoditelje aktivnosti