Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju

Cilj je projekta učinkovitije djelovati na razvoj jezičnih vještina i pismenosti djece koja su zbog svojih jezičnih i kulturoloških posebnosti u nepovoljnijem položaju u odnosu na vršnjake te time poboljšati njihova ukupna obrazovna postignuća.

Nositelj je projekta Učiteljski fakultet a partneri su Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje, Makedonija, Sveučilište u Mariboru, Slovenija te Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba. Projekt traje dvije godine: od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020.

 

Erasmus+

 

Uvodni sastanak projekta DEAL 16. i 17. listopada 2018:

Partneri na projektu:

     

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Sufinancirano sredstvima EU                                                     2018-1-HR01-KA201-047499

Oblikovanje loga DEAL: Kristina Horvat Blažinović