Rad na aktivnostima za razvoj pismenosti i jezičnih vještina – inovativnost i transdisciplinarnost u svim oblicima učenja

Treći sastanak međunarodnog projekta Erasmus + K2 “Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju” (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499) održan je 2. i 3. studenoga 2019. na Pedagoškom fakultetu sv. Kliment Ohridski Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skoplju.
Na sastanku su prisustvovala po dva predstavnika svakog partnera: dr. sc. Simona Pulko i dr. sc. Melita Zemljak Jontes s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, dr. sc. Lidija Cvikić i dr. sc. Tamara Turza-Bogdan s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hajnalka Draganić i Sanja Miljatović iz Osnovne škole Ivana Gundulića u Zagrebu i svi članovi projektnoga tima domaćina, Pedagoškog fakulteta fakultetu sv. Kliment Ohridski: dr. sc. Lulzim Ademi, dr. sc. Elizabeta Bandilovska, dr. sc. Biljana Kamševska, dr. sc. Vesna Makaševska, dr. sc. Maja Raunik Kirkov i dr. sc. Emil Sulejmani.


Tijekom dvodnevnoga sastanka sudionici na projektu analizirali su svoj dosadašnji rad i dogovorili su vremenski plan rada na sljedećim intelektualnim rezultatima: Transdisciplinarnim aktivnostima za razvijanje pismenosti (IO 2) i Bazi podataka za transdisciplinarne materijale za razvijanje pismenosti (IO 3). Analizirano je šezdesetak aktivnosti za razvoj pismenosti i jezičnih vještina. Na temelju zajedničke analize neke su aktivnosti odbačene, neke će se doraditi, a osmislit će se i neke nove. Osnovni su kriteriji u analizi aktivnosti bili: inovativnost, transdisciplinarnost i svi oblici učenja (formalno, neformalno i informalno). Prema navedenim kriterijima sudionici su izradili oglednu aktivnost Vrtuljak riječi.


Na sastanku je dogovorena daljnja diseminacija projekta u javnosti i na društvenim mrežama. Napravljena je kontrola kvalitete jednogodišnjeg rada na projektu, partneri su obaviješteni o predanome Godišnjem izvješću, a dogovoren je vremenski raspored projektnih aktivnosti i događanja. Naši domaćini iz Skoplja potrudili su se oko domaćinstva pa je sadržajan i naporan timski rad protekao u ugodnoj atmosferi.

Treći transnacionalni projektni sastanak, Skoplje, 2. – 3. 10. 2019.