Delo v zvezi z dejavnostmi za razvoj pismenosti in jezikovnih kompetenc – inovativnost in transdisciplinarnost v vseh oblikah učenja

Tretji sestanek mednarodnega projekta programa Erasmus + K2: ” Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju” (Erasmus + K2 2018-1-HR01-KA201-047499) je potekal 2. in 3. oktobra 2019 na Pedagoški fakulteti sv. Kliment Ohridski Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda v Skopju.. Srečanja so se z vsake projektne partnerice udeležili dve predstavnici: dr. Simona Pulko in dr. Melita Zemljak Jontes s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, dr. Lidija Cvikić in dr. Tamara Turza-Bogdan z Učiteljskega fakulteta Sveučilišta v Zagrebu, Hajnalka Draganić in Sanja Miljatović z Osnovne škole Ivan Gundulić v Zagrebu ter vsi člani in članice projektne skupine fakultete gostiteljice, Pedagoškog fakulteta sv. Kliment Ohridski, dr. Lulzim Ademi, dr. Elizabeta Bandilovska, dr. Biljana Kamševska, dr. Vesna Makaševska, dr. Maja Raunik Kirkov in dr. Emil Sulejmani.


Med dvodnevnim sestankom smo udeleženci in udeleženke projekta analizirali doslej opravljeno delo in se dogovorili o časovnem okviru dela za naslednje intelektualne rezultate: Transdisciplinarne aktivnosti za razvijanje pismenosti (IO 2) in Podatkovna baza za transdisciplinarne materiale za razvijanje pismenosti (IO 3). Analiziranih je bilo 60 dejavnosti za razvijanje pismenosti in jezikovnih veščin. Na podlagi skupne analize so bile nekatere aktivnosti opuščene, nekatere bodo izpopolnjene, pripravili pa bomo tudi nove. Osnovna merila pri analizi aktivnosti so bila: inovativnost, transdisciplinarnost in vse oblike učenja (formalno, neformalno in informalno). V skladu z zgornjimi merili smo udeleženci in udeleženke pripravili zgledni primer aktivnosti, naslovljen Vrtiljak besed.


Na sestanku smo se dogovorili o nadaljnji diseminaciji projekta v širši javnosti in na družbenih omrežjih. Opravili smo pregled kakovosti enoletnega projektnega dela, partnerji pa smo bili obveščeni o oddanem Letnem poročilu. Izdelali smo časovni razpored za projektne aktivnosti in dogodke. Naši gostitelji in gostiteljice iz Skopja so s svojo gostoljubnostjo poskrbeli, da je vsebinsko bogato in naporno timsko delo potekalo v prijetnem vzdušju.

Tretji sestanek mednarodnega projekta programa Erasmus +