Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skopje, Severna Makedonija, je 13. in 14. marca 2019 v Skopju gostilo drugi sestanek mednarodnega projekta Erasmus + K2 Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499), ki so se ga udeležili predstavniki vseh projektnih partnerjev (nosilec projekta, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška; projektni partnerji: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija; Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skopje, Severna Makedonija; Osnovna škola Ivana Gundulića, Zagreb, Hrvaška).

Uvodni sestanek projekta se je pričel z dobrodošlico udeležencem. V imenu gostitelja, Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda (Pedagoški fakultet), Skopje, Severna Makedonija, je predstavnike partnerskih ustanov pozdravila prof. dr. Maja Raunik Kirkov, v imenu nosilca projekta pa koordinatorica projekta izr. prof. dr. Tamara Turza-Bogdan.

Med dvodnevnim delovnim srečanjem smo sodelujoči v projektu pregledali rezultate dela prvega obdobja projekta (IO 1) in načine dela ter izzive, s katerimi smo se pri tem spopadali. V vseh štirih jezikih (angleščini, hrvaščini, makedonščini, slovenščini) je bila objavljena Zbirka primerov dobre prakse (https://project-deal.eu/sl/rezultati-2/), kar predstavlja prvi intelektualni rezultat projekta. Za kvalitetno in učinkovito delo partnerjev projekta je bilo kot sistem partnerske komunikacije vzpostavljeno delovno spletno okolje MOD, za diseminacijo projekta pa sta bili oblikovani projektna spletna stran (https://project-deal.eu/sl/naslovna-3/) in stran na Facebooku (https://www.facebook.com/dealproject1/). Organizirana sta bila dva sestanka projektnih partnerjev s pomočjo Skypa, projektni partnerji pa so medsebojno vseskozi komunicirali tudi s pomočjo elektronske pošte. Pripravljena je bila prva projektna zloženka (newsletter).

Sodelujoči v projektu smo med delovnim srečanjem z vzpostavitvijo kriterijev ter metod za zagotavljanje kvalitete začeli aktivnosti IO 2 (Transdisciplinary literacy developing activities) in IO 3 (Database with transdisciplinary prompts for literacy developing activities).

Melita Zemljak Jontes in Dragica Haramija

2. sestanek mednarodnega projekta Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah