Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 16. in 17. oktobra 2018 gostil uvodni sestanek mednarodnega projekta Erasmus + K2 Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499). Nosilec projekta, ki bo potekal do leta 2020, je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Projektni partnerji so Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje, Makedonija, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija, in Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba. Članice projekta s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru smo: red. prof. dr. Jožica Čeh Steger, red. prof. dr. Dragica Haramija, doc. dr. Simona Pulko (koordinatorica projekta za Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru) in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes.

Cilj projekta je učinkoviteje delovati pri razvoju jezikovnih kompetenc in pismenosti otrok, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki, in s tem izboljšati njihove izobraževalne dosežke v celoti. S sledenjem temu cilju projekta se bodo raziskovali inovativni in transdisciplinarni načini ter metode razvoja pismenosti in učenja jezika, izdelala se bodo učna gradiva za spodbujanje njihove uporabe v vseh učnih situacijah: formalnih, neformalnih in informalnih.

Uvodni sestanek projekta se je pričel z dobrodošlico udeležencem; v imenu gostitelja in nosilca projekta sta predstavnike partnerskih ustanov pozdravili doc. dr. Kristina Cergol Kovačević, prodekanica za znanost, umetnost in mednarodno sodelovanje, in izr. prof. dr. Tamara Turza-Bogdan, vodja projekta. V pozdravnih nagovorih je bil posebej izpostavljen pomen teme projekta za sodobno družbo in vzgojno-izobraževalne ustanove, kot tudi dejstvo, da je to prvi projekt, katerega nosilka je ustanova gostiteljica sestanka, Učiteljski fakultet Univerze u Zagrebu, kar nakazuje njeno vodilno vlogo o razmišljanjih glede sodobne vzgoje in sodobnega izobraževanja.

Med dvodnevnim delovnim srečanjem smo sodelujoči v projektu začeli aktivnosti izdelave prvega rezultata projekta, tj. Zbirke primerov dobre prakse razvoja pismenosti in učenja jezika, ki bo javnosti predstavljen februarja 2019.

Simona Pulko in Melita Zemljak Jontes

 

autorica teksta: L. Cvikić, fotografije: Učiteljski fakultet u Zagrebu

Začel se je mednarodni projekt Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju