Drugi sastanak međunarodnog projekta Erasmus + K2 “Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju” (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499) održan je 13. i 14. ožujka 2019. na Pedagoškom fakultetu sv. Kliment Ohridski Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju.
Na sastanku su prisusvovala po dva predstavnika svakog partnera: dr. sc. Dragica Haramija i dr. sc. Melita Zemljak Jontes s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, dr. sc. Lidija Cvikić i dr. sc. Tamara Turza-Bogdan s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hajnalka Draganić i Ivan Igić iz Osnovne škole Ivana Gundulića u Zagrebu i svi članovi projektnoga tima domaćina, Pedagoškog fakulteta fakultetu sv. Kliment Ohridski: dr. sc. Lulzim Ademi, dr. sc. Elizabeta Bandilovska, dr. sc. Biljana Kamševska, dr. sc. Vesna Makaševska, dr. sc. Maja Raunik Kirkov i dr. sc. Emil Sulejmani.


Tijekom dvodnevnoga rada sudionici na projektu analizirali su svoj dosadašnji rad i dogovorili su vremenski plan rada na sljedećim intelektualnim rezultatima: Transdisciplinarnim aktivnostima za razvijanje pismenosti (IO 2) i Bazu podataka za transdisciplinarne materijale za razvijanje pismenosti (IO 3). Zajednički su osmišljeni kriteriji odabira aktivnosti za razvijanje pismenosti, moguće situacije i način oblikovanja. Razultati dogovora predstavljeni su u dokumentima koji će poslužiti svim sudionicima projekta u osmišljavanju aktivnosti i strukturiranju baze podataka s materijalima.


Osim toga, dogovoren je način diseminacije projekta, predstavljanje Zbirke primjera dobre prakse u javnosti i na društvenim mrežama.
Na završetku sastanka napravljen je vremenski plan daljnjeg rada na projektu kao i način komunikacije. Svi su se sudionici složili da je dosadašnji rad na projektu protekao u poticajnoj, radnoj i ugodnoj atmosferi, a sve su se nedoumice i pitanja zajednički uspješno rješavali. Na temelju dosadašnje suradnje izraženo je zadovoljstvo povezivanjem u projektu oko teme razvoja jezične pismenosti za djecu u nepovoljnom položaju.

Tamara Turza-Bogdan

Drugi transnacionalni sastanak projektnog tima: Rad se nastavlja, Skoplje, 13. – 14. 3. 2019.