Кои се учениците во неповолна ситуација во однос на јазикот на кој стекнуваат образование? Како ги надминуваат јазичните предизвици и кој им помага во тоа?
Одговорите на овие и слични прашања ќе ги најдете во Збирката на добри практитки:

https://project-deal.eu/rezultati/

Први резултати на проектот