3. Леток на проектот

3. леток на проектот Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ е достапен, Уживајте во читањето! 3. леток – страница 1 3. леток – страница 2

2. Леток на проектот

2. леток на проектот Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ е достапен, Уживајте во читањето! 2. леток – страница 1 2. леток – страница 2

ИO 2 Трансдисциплинарни активности за развој на јазична писменост и ИO 3 База на податоци со трансдисциплинарни упатства за активности за развој на писменост

ИO 2 Трансдисциплинарни активности за развој на јазична писменост и ИO 3 База на податоци со трансдисциплинарни упатства за активности за развој на писменост Во тек на проектот, дизајниравме активности за учење на јазик со придружни материјали како цртежи, фотографии

Трет транснационален состанок, Скопје, 2-3.10.2019 г.

Работа на активностите за развој на писменоста и јазичните вештини – иновативност и трансдисциплинарност во сите форми на учење Третиот состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни

Втор транснационален состанок на проектниот тим: Работата продолжува, Скопје, 13 – 14.3.2019 г.

Вториот состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499) се одржа на 13 и 14.3.2019 г. на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје,

Први резултати на проектот

Кои се учениците во неповолна ситуација во однос на јазикот на кој стекнуваат образование? Како ги надминуваат јазичните предизвици и кој им помага во тоа? Одговорите на овие и слични прашања ќе ги најдете во Збирката на добри практитки: https://project-deal.eu/rezultati/

1. Леток на проектот Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“

Првиот леток на проектот Еразмус+ К2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ е достапен, Уживајте во читањето! Првиот леток – страница 1 Првиот леток – страница 2

Со воведен состанок во Загреб започна проектот ДЕАЛ

На Учителскиот факултет во Загреб на 16 и 17 октомври 2018 г. се одржа воведен состанок на меѓународниот проект Еразмус+ К 2 „Развој на писменоста и учење на јазикот за учениците во млада возраст во неповолни услови“ (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499).